Корисници на софтвер од АНЕЛ Компјутери
ред. бр. Име на фирмата Дејност Град
1 Абсолуте Трговија Штип
2 Агробар Производство машинска индустрија Виница
3 Албатрос Производство текстил Штип
4 Ангротекс Производство и трговија текстил Штип
5 Андреј компани Трговија Штип
6 Аневски Повардарије Производство винарија Штип
7 Астибо фешн груп Логистика текстил Штип
8 Баргала АД Производство кожарска индустрија Штип
9 БС 2000 Сметководство Штип
10 Ваго петрол Трговија бензиска пумпа Штип
11 Визир книговодство Сметководство Штип
12 Вишо јавно обвинителство Буџетски корисник Штип
13 Грација Производство текстиле Штип
14 Доневи Консалтинг Сметководство Штип
15 ЕИ Екслузив Угостителство ресторан, кетеринг Штип
16 Змај Промет Транспорт Штип
17 Колимари Калисто Производство текстил Штип
18 Канал 77 радио Медиум Штип
19 ККШ Текстил Производство текстил Штип
20 Коле транс инжинеринг Градежништво ниско градба Штип
21 Котевски Сметководство Штип
22 Ларс Производство конзервна индустрија Штип
23 Макпромет Производство кондиторски производи Штип
24 Минол Производство Штип
25 Минол оил теч Производство Штип
26 Нада меркур маркет Трговија Штип
27 Нова еко база Производство Штип
28 Олимп Производство Штип
29 Основно јавно обвинителство Сметководство Штип
30 Панева книговодство Сметководство Штип
31 Патрија Трговија Штип
32 Прима Инкасо Угостителство Ресторан Штип
33 Туртел Трговија и сметководство Штип
34 Феникс Павер Инжинеринг Градежништво Штип
35 Цвет компани Трговија земјоделски производи Штип
36 Цебо текс Производство текстил Скопје
37 Нова еко база Производство асфалт бетон Штип
38 КК Конструктион Угостителство Хотел Ресторан Штип
39 Ваго Угостителство Мотел Ресторан Штип
40 Техникал Текстиле Производство Штип
41 Кинг Еуропе ДОО Увоз-Извоз Игри на среќа Гевгелија