Анел Компјутери ДОО

Kомпанија која се занимава со давање на услуги од областа на информатичката технологија.Основна дејност уште од

 самиот почеток е изработка и развој на софтвер,

одржување на компјутерски системи,изработка и одржување на компјутерски мрежи како ипродажба на копјутерски системи.

Со зголемувањето на потребата на компјутерски системи во нашата земја го отворивме продажниот салон Анел Компјутери

на ул.Ванчо Прќе во кој може да најдете компјутери,лаптопи и компјутерска опрема од најпознатите светски брендови од областа

 на Информатичката Технологија.

Благодарение на  нашиот стручен тим и долгогодишното искуство во Информатичката  Технологија нудиме софтверски,хардверски

 и мрежни решенија за сите помали,средни и големи претпријатија како и сревисирање и поддршка за истите.

Во соработка со 3CX Анел Компјутери почна со инсталција и имплементација на VOIP телефонијата.

Надвор од информатичката технологија започнавме со продажба на термални принтери,репроматеријали и резервни делови  за истите

 од реномираната компанија од САД Avery Dennison за кои сме дистрибутери за регионот на Македонија која нуди решенија за етикетирање

 во Текстилната и Прехрамбената Индустрија.

Анел Компјутери воедно нуди решенија за видео надзор, видеофонија, домофонија, алармни системи, противпожарни системи и се

 останато во оваа област.

-Апликативен софтвер
-ПЦ,лаптопи,сервери
-Пасивна мрежна опрема
-Активна мрежна опрема
-Алармни системи
-Противпожарни системи
-Видео надзор
-Евиденција на работно време
-Телефонски централи
-УПС заштита од пренапони
-Принтери и текстилни етикети